מדיניות פרטיות

המשתמש מסכים כי תנאי השימוש של החברה וכל מחלוקת הנובעת מהגישה או השימוש באתרים או בשירותים של החברה או במוצרים שלנו יהיו כפופים לחוק החל בישראל.

הדין המהותי והפרוצדורלי שיחול יהיה הדין הישראלי אשר יגבר על כללי ברירת דין המפנים לדין אחר.

על ידי רישום או שימוש בכל אחד מהאתרים והשירותים של החברה הנך מסכים לתחום השיפוט והמקום הבלעדיים של המחוז או העיר שבהם המטה של הבעלים של אתר החברה בישראל.

שונות

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לכל המינים.

מילוי דף נחיתה באתר/טופס בדיקה/הרשמה באתר משמעותו שהמשתמשים נותנים את הסכמתם המפורשת לחברה לשלוח להם לכתובת הודא"ל הודעות ו/או מבצעים (המהווים דבר פרסומת). הגולשים/המשתמשים נותנים הסכמתם לחברה לשלוח להם מסרוני SMS למספר הטלפון הנייד שלהם בדבר מבצעים ו/או הודעות בעלות תוכן שיווקי. ככל שהמשתמשים/הגולשים מסרבים לאמור בעניין זה עליהם להודיע על כך לחברה בכתב באמצעות דוא"ל:

[email protected]

תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים כל שותפות, יחסי עובד ו/או מעסיק, יחסי סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין החברה ותנאי השימוש לא יפורשו באופן זה.

יראו בתנאי השימוש כהסכם מלא בין המשתמשים לבין החברה ואלו יחליפו כל הסכמה אחרת, בכתב או בע"פ, הנוגעת לשימוש באתר ובתכניו.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא אי חוקי או בטל, ימחק התנאי לבדו, ללא פגיעה ביתר מסמך תנאי השימוש ויתר הוראותיו יחולו כבעבר.

המשתמשים מאשרים בזאת  כי מסירת מידע על ידיהם לחברה נעשית על ידיו באופן חופשי ותלויה בהסכמתו לכך וכי ידוע לו כי לא חלה עליו כל חובה למסור מידע כאמור.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות שקשורות לתנאי השימוש או כל שאלה אחרת הקשורה אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 03-5755568 או בדוא"ל: [email protected]

תובל 21 רמת גן מיקוד 5252236 ישראל